User Tools

Site Tools


bierkransje10170502

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bierkransje10170502 [2017/04/30 11:05]
thijs
bierkransje10170502 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
-  * Ik vind dat er de laatste tijd wat liefdeloos met de Maakplek wordt omgesprongen(Koen) +- verkeerde page nameGeen idee hoe te verwijderen. -
-  * De bel wordt nu bewust overdag niet opgehangenVinden we dat wenselijk? (Koen) +
-  * Binnenkort eens een Spring-clean organiseren?​ (Koen) +
bierkransje10170502.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)