User Tools

Site Tools


bierkransje20170502

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bierkransje20170502 [2017/05/03 12:18]
david
bierkransje20170502 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 11: Line 11:
         * water         * water
         * afvalwater         * afvalwater
-  * Binnenkort eens een spring-clean ​organiseren?​ (Koen)+  * Binnenkort eens een [[maakplek lenteschoonmaak]] ​organiseren?​ (Koen)
     * dag plannen in weekend     * dag plannen in weekend
     * zaterdag 13 mei is de dag, 11:30, eerder beginnen ook heel welkom ;)     * zaterdag 13 mei is de dag, 11:30, eerder beginnen ook heel welkom ;)
bierkransje20170502.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)