User Tools

Site Tools


inkopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inkopen [2018/01/31 19:17]
herman
inkopen [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
-Een aantal dingen in de Maakplek houden we samen op voorraad. Dat lijkt soms '​magisch'​ er weer te zijn. Altijd is er dan iemand onderweg gegaan om 't te fixen. Hoe?+Een aantal dingen in de Maakplek houden we samen op voorraad. Dat lijkt soms '​magisch'​ er weer te zijn. Altijd is er dan iemand onderweg gegaan om 't te fixen. Hoe, doen we samen en '​gewoon'​ door elkaar te vertrouwen.
  
 Deze dingen worden door middel van de kassa op niveau gehouden: Deze dingen worden door middel van de kassa op niveau gehouden:
inkopen.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)