User Tools

Site Tools


iotdemo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
iotdemo [2017/06/07 01:04]
herman
iotdemo [2018/11/13 19:33] (current)
Line 22: Line 22:
   * Verbind IOTdemo hardware met wifi   * Verbind IOTdemo hardware met wifi
     - Zet 'm aan door 'm via USB aan te sluiten.     - Zet 'm aan door 'm via USB aan te sluiten.
-    - Met je smartphone of laptop verbind je met het wifi netwerk ​met de naam van jouw hardware ​(allen namen van vrouwelijke wetenschappers).+    - Met je smartphone of laptop verbind je met het instelnetwerk van de IOTdemo hardware. De naam van dit wifi netwerk ​staat aan de binnenkant ​van het deksel, elastiekje los, even kijken. ​(allen namen van vrouwelijke wetenschappers)
     - Met enig geduld (10 seconden?) opent automatisch de wifi configuratie pagina.     - Met enig geduld (10 seconden?) opent automatisch de wifi configuratie pagina.
       * Gebeurt dit niet, gebruik dan deze link in je browser: [[http://​192.168.4.1]]       * Gebeurt dit niet, gebruik dan deze link in je browser: [[http://​192.168.4.1]]
     - Ik denk dat je 't hier wel mee lukt om netwerk verbinding te maken:     - Ik denk dat je 't hier wel mee lukt om netwerk verbinding te maken:
       - {{ :​image1.png?​400|}}       - {{ :​image1.png?​400|}}
 +      - Druk op configure Wifi (de bovenste optie)
 +      - Kies Maakplek
 +      - 
  
  
iotdemo.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)