User Tools

Site Tools


kosten_inschattingen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kosten_inschattingen [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +Om wat meer vat te krijgen op de kosten, mogelijke extra kosten en besparingen een aantal spreadsheets. 
 +{{maakplek_budget.ods}} 
 +{{maakplek_budget.pdf}}
kosten_inschattingen.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)