User Tools

Site Tools


lasersnijder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lasersnijder [2019/02/06 13:01]
wrusman [Multiplex aanschaffen]
lasersnijder [2019/02/06 13:06] (current)
wrusman [Multiplex aanschaffen]
Line 57: Line 57:
 Kosten kun je in de kassa verrekenen. Kosten kun je in de kassa verrekenen.
  
-Andere maten kun je natuurlijk zelf bij Wigbolt ​aanschaffen,​ ze leveren gewoon aan privé personen.+Andere maten kun je natuurlijk zelf bij Wigbold ​aanschaffen,​ ze leveren gewoon aan privé personen.
  
 ===== Deelnemers die meebetaalden ===== ===== Deelnemers die meebetaalden =====
lasersnijder.txt · Last modified: 2019/02/06 13:06 by wrusman