User Tools

Site Tools


leren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
leren [2017/10/05 21:40]
david
leren [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
  
-Op de maakonderwijs conferentie van 7 juni 2017 zijn onderwijs professionals aan de slag gegaan met maakonderwijs. Beste wel kans dat er een vervolg gaat komen op een of andere manier! ​Kuch oktober 2017?+Op de maakonderwijs conferentie van 7 juni 2017 zijn onderwijs professionals aan de slag gegaan met maakonderwijs. Beste wel kans dat er een vervolg gaat komen op een of andere manier! ​
  
  
leren.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)