User Tools

Site Tools


md-65

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
md-65 [2020/01/16 10:44]
wrusman
md-65 [2020/02/14 10:04] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
-{{:​hobbymat:​hobbymat_10.jpg?600|}}+In de metaalplek staat een Hobbymat MD-65 met digitale linealen (0,01mm resolutie) \\ 
 +Handleidingen : {{ :​hobbymat:​md-65_english.pdf |}} {{ :​hobbymat:​md-65_dutch.pdf |}} 
 + 
 +De draaibank is in bruikleen gegeven door wrusman en vrij te gebruiken als je eigen gereedschappen hebt (of kunt lenen) en als je hebt laten zien te weten hoe het werkt aan wrusman zelf.\\ 
 + 
 +{{:​hobbymat:​md-65.jpeg|}} 
 +{{:​hobbymat:​md-65-2.jpeg?400|}} 
 + 
  
-{{ :​hobbymat:​md-65_english.pdf |}} 
-{{ :​hobbymat:​md-65_dutch.pdf |}} 
md-65.1579167843.txt.gz · Last modified: 2020/01/16 10:44 by wrusman