User Tools

Site Tools


netwerkopslag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
netwerkopslag [2017/12/18 19:05]
herman
netwerkopslag [2018/11/13 19:33] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ===== Windows ===== ===== Windows =====
-Windows bestandsdelen (ook benaderbaar voor Apple Mac en Linux) is beschikbaar op smb://192.168.1.170,​ gebruikersnaam hiervoor is maakplek, wachtwoord ook. Deze kun je op je eigen computer instellen zodat je (als je in de Maakplek bent) bij je eigen bestanden in de Deelnemers share kunt. +Windows bestandsdelen (ook benaderbaar voor Apple Mac en Linux) is beschikbaar op 192.168.1.170,​ gebruikersnaam hiervoor is maakplek, wachtwoord ook. Deze kun je op je eigen computer instellen zodat je (als je in de Maakplek bent) bij je eigen bestanden in de Deelnemers share kunt. 
  
 Let op: je mag (zoals overal in de Maakplek) bij alles en alles veranderen, handig als je daar zorgvuldig mee om gaat :) Let op: je mag (zoals overal in de Maakplek) bij alles en alles veranderen, handig als je daar zorgvuldig mee om gaat :)
netwerkopslag.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)