User Tools

Site Tools


netwerkopslag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
netwerkopslag [2019/12/29 18:44]
mathijs
netwerkopslag [2020/01/03 23:23] (current)
herman
Line 7: Line 7:
  
  
-===== NFS ===== 
-Er is een NAS bereikbaar op 192.168.1.170 met de volgende NFS shares: 
- 
-/​var/​storage1 ​ (500GB) 
- 
-/​var/​storage2 ​ (500GB) 
- 
-/​var/​storage3 ​ (500GB) 
- 
-Hiervoor zijn een gebruikersnaam en wachtwoord niet nodig, graag een eigen mapje maken (voornaam achternaam) voor je bestanden en bestanden wanneer niet meer nodig graag verwijderen. 
- 
-Verwijder aub geen mappen en bestanden van anderen! 
netwerkopslag.txt ยท Last modified: 2020/01/03 23:23 by herman