User Tools

Site Tools


overhead

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

overhead [2017/03/07 14:05]
herman
overhead [2018/11/13 19:33]
Line 1: Line 1:
-Zo'n maakplek veroorzaken levert nogal wat gelul op. Vooral door de overhead club. 
  
-**Wie zijn dat?** 
- 
-Herman Kopinga 
- 
-{{:​herman.jpg?​nolink&​200|}} 
- 
-David Bakker 
- 
-{{:​david.jpg?​nolink&​200|}} 
- 
-Jasper Buurman 
- 
-{{:​jasper.jpg?​nolink&​200|}} 
- 
-Ze overleggen ook nog wel eens wat, als er notulen zijn staan ze hier: [[maakplek_overleg]]. 
overhead.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)