User Tools

Site Tools


overhead20160620

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20160620 [2016/06/20 16:19]
david
overhead20160620 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 2: Line 2:
  
   * video'​s,​ youtube kanaal   * video'​s,​ youtube kanaal
 +    * david maakt kanaal aan
 +    * state of the union, gaan David en herman doen op donderdag
   * hackerspace avonden   * hackerspace avonden
 +    * host in maakplek een avond voor..
 +    * Richel/​Winand,​ Koen, Patrick zouden dit wellicht ​
   * eileen'​s vraag   * eileen'​s vraag
-  ​tweet buffer+    ​positief, willen mee doen 
 +  * twitter 
 +    * elze vragen?
   * huisstijl   * huisstijl
 +    * herman vraagt maarten en anneke
   * maaklijst, ook verder weg   * maaklijst, ook verder weg
 +  * proveiling
overhead20160620.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)