User Tools

Site Tools


overhead20160906

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
overhead20160906 [2016/09/06 21:03]
patrick created
overhead20160906 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 18: Line 18:
 Het blijkt bijvoorbeeld belangrijk dat je bij bijv een eet-avond met 20 mensen, je ook het opruimen moet inplannen. ​ Het blijkt bijvoorbeeld belangrijk dat je bij bijv een eet-avond met 20 mensen, je ook het opruimen moet inplannen. ​
  
-[b]oplossingen[/b]+**oplossingen**
   * Minibaasjes leren wel om bijv anderen (bezoekers) te vragen mee te helpen met opruimen, en daarin concrete taken uit te delen. ​   * Minibaasjes leren wel om bijv anderen (bezoekers) te vragen mee te helpen met opruimen, en daarin concrete taken uit te delen. ​
   * Herman: filmpje maken waarin afsluitprocedure (plus opruimen) inzichtelijk worden gemaakt. ​   * Herman: filmpje maken waarin afsluitprocedure (plus opruimen) inzichtelijk worden gemaakt. ​
overhead20160906.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)