User Tools

Site Tools


overhead20161020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20161020 [2016/10/20 18:20]
herman
overhead20161020 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
   * Hoe voelen we ons?   * Hoe voelen we ons?
   * Deelnemerslijst eens doorlopen want da's leuk.   * Deelnemerslijst eens doorlopen want da's leuk.
-    * +    * Best veel mensen met een betalingsachterstand
   * Kaartje aftikken   * Kaartje aftikken
 +
  
   * Website / internet en andere communicatie   * Website / internet en andere communicatie
overhead20161020.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)