User Tools

Site Tools


overhead20161205

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20161205 [2016/12/05 17:19]
herman
overhead20161205 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 12: Line 12:
  
   * Huisstijl (videoaanbod)   * Huisstijl (videoaanbod)
 +    * Anna heeft 't druk, gaat niet snel.
 +    * Studentending via Patrick: ​
 +  * Welkomstmuur
 +    * Jasper regelt verf en een datum.
   * Workshops   * Workshops
 +    * Donderdag als workshopdag?​ Scheelt in relatieve rust
 +    * Klooien met Domotica workshop v2
 +    * Van gesuggereerde makersavond thema naar Workshop :)
 +    * Maak een workshop: mail welkom@maakplek.nl óf ram het samen met David, Herman, Wouter, Jasper of Mariette op Facebook. ​
   * Komende makersavond   * Komende makersavond
-  ​Welkomstmuur+    ​Willen we makersavonden met sprekers?
   * Nieuwsbrief   * Nieuwsbrief
 +    * Done 
  
 +WVTTK
 +  * fotomuur is TOP!
 +  * nu nog een maakmonitor
overhead20161205.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)