User Tools

Site Tools


overhead20180129

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20180129 [2018/01/29 21:38]
herman
overhead20180129 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 6: Line 6:
     * Herman wordt vader.     * Herman wordt vader.
   * Nieuwe locatie   * Nieuwe locatie
-    * Vraag communiceren+    ​* Dagblad van het Noorden / Het Kwadraat? 
 +    * Overlegd: altijd optie (maar niet top) om loods op Ulgersmaweg te huren 
 +    ​* Vraag communiceren!
   * Financiën   * Financiën
 +    * Gecontroleerd of de financien beter of slechter gaan dan in november. 
 +      * Gaat in ieder geval niet slechter. Klinkt goed om afspraken te maken met The Big Building.
overhead20180129.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)