User Tools

Site Tools


overhead20180304

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20180304 [2018/03/06 15:27]
david
overhead20180304 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
-  * nick&​ralph gesprek; ​gaat voor de derde keer niet door omdat de heren na op drie dagen te vragen weer niks laten horen+  * nick&​ralph gesprek; ​kort ralph gesproken
   * omgekeerde verhuis planning   * omgekeerde verhuis planning
   * afspraak carex-achtige organisaties   * afspraak carex-achtige organisaties
overhead20180304.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)