User Tools

Site Tools


overhead20180925

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

overhead20180925 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +In de Maakplek deze keer.
  
 +  - [[Struisvogelstraat]] klussenlijst doorlopen
 +  - Begroting bleek niet helemaal te kloppen, deelnemersbijdrage van onze onderhuurders is niet vermeld.
overhead20180925.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)