User Tools

Site Tools


overhead20181105

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20181105 [2018/11/05 22:41]
herman
overhead20181105 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 4: Line 4:
     * Mathijs heeft ons contract met de Gemeente vertraald naar Gijs. Dat delen we met Samenwerk groep om te controleren.     * Mathijs heeft ons contract met de Gemeente vertraald naar Gijs. Dat delen we met Samenwerk groep om te controleren.
   * Overlegpunten met Gijs: gips, muur tussen Mariëlle en Metaal, electriciteitsmeter   * Overlegpunten met Gijs: gips, muur tussen Mariëlle en Metaal, electriciteitsmeter
-    * Gijs wil graag 70m2 gips overnemen+    * Gijs wil graag 70m2 gips overnemen, hoe rekenen we dat af?
     * Hoe rekenen we muur tussen Marielle en Metaal af?     * Hoe rekenen we muur tussen Marielle en Metaal af?
     * Electriciteitsmeters moeten gekocht en geplaatst.     * Electriciteitsmeters moeten gekocht en geplaatst.
overhead20181105.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)