User Tools

Site Tools


overhead20181112

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20181112 [2018/11/12 21:54]
herman
overhead20181112 [2018/11/12 22:24]
herman
Line 4: Line 4:
   * Begroting in Google drive nog eens langslopen met cijfers die we nu weten.   * Begroting in Google drive nog eens langslopen met cijfers die we nu weten.
   * Borg moet inderdaad opnieuw gestort (duh) krijgen we factuur voor van Johan. Mathijs vraagt nog eens om de factuur.   * Borg moet inderdaad opnieuw gestort (duh) krijgen we factuur voor van Johan. Mathijs vraagt nog eens om de factuur.
-  * Makersborrel 20 november, evenement op Facebook+  * Makersborrel 20 november, evenement op [[https://​www.facebook.com/​events/​297107917795509/​|Facebook]]
overhead20181112.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)