User Tools

Site Tools


overhead20181112

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20181112 [2018/11/12 21:12]
herman
overhead20181112 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
   * Contract Gijs naar Gijs sturen.   * Contract Gijs naar Gijs sturen.
 +    * Gedaan
   * [[Struisvogelstraat]] klusplanning doorlopen   * [[Struisvogelstraat]] klusplanning doorlopen
   * Begroting in Google drive nog eens langslopen met cijfers die we nu weten.   * Begroting in Google drive nog eens langslopen met cijfers die we nu weten.
   * Borg moet inderdaad opnieuw gestort (duh) krijgen we factuur voor van Johan. Mathijs vraagt nog eens om de factuur.   * Borg moet inderdaad opnieuw gestort (duh) krijgen we factuur voor van Johan. Mathijs vraagt nog eens om de factuur.
-  * Makersborrel 20 november, evenement op Facebook+  * Makersborrel 20 november, evenement op [[https://​www.facebook.com/​events/​297107917795509/​|Facebook]]
overhead20181112.1542053564.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/13 19:18 (external edit)