User Tools

Site Tools


overhead20181210

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20181210 [2018/12/10 21:42]
herman
overhead20181210 [2018/12/10 22:18] (current)
herman
Line 15: Line 15:
     * Mathijs stuurt aangepast contract naar Gijs.     * Mathijs stuurt aangepast contract naar Gijs.
   * Cees / Brandweer   * Cees / Brandweer
-    * +    * Mathijs zegt af en maakt nieuwe afspraak voor brandweerinspectie.
   * Makersborrel december 2018   * Makersborrel december 2018
 +    * Komt op Facebook en in de Nieuwsbrief
   * [[Struisvogelstraat]] voortang klussenlijst   * [[Struisvogelstraat]] voortang klussenlijst
   * Spandoek   * Spandoek
  
overhead20181210.txt ยท Last modified: 2018/12/10 22:18 by herman