User Tools

Site Tools


overhead20181217

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20181217 [2018/12/17 22:04]
herman
overhead20181217 [2018/12/17 23:01] (current)
herman
Line 1: Line 1:
   * [[struisvogelstraat]] Klussenlijst doorlopen en aanpassen aan nieuwe ambities.   * [[struisvogelstraat]] Klussenlijst doorlopen en aanpassen aan nieuwe ambities.
 +    * De prioriteiten aangepast tot februari.
   * Afval, bij gemeente groningen kost 240 liter per 4 weken 10,67 ex btw.   * Afval, bij gemeente groningen kost 240 liter per 4 weken 10,67 ex btw.
 +    * Gaat Herman regelen vanaf januari.
 +  * Mathijs stuurt tekening met verwarmingswensen naar Freddy.
   * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Jp0ZkVCP-Fbp1EkbKiJiYWEg4F51SOthGM5gutydftE/​edit?​usp=sharing|Begroting]] doorlopen, wat klopt, wat niet meer.   * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1Jp0ZkVCP-Fbp1EkbKiJiYWEg4F51SOthGM5gutydftE/​edit?​usp=sharing|Begroting]] doorlopen, wat klopt, wat niet meer.
   * We hebben wat afmeldingen gehad, deelnemers even weer bij langs?   * We hebben wat afmeldingen gehad, deelnemers even weer bij langs?
 +    * We staan nu op 44, jay!
 +    * Wellicht dat er in het komend jaar een aantal afvallen maar we zullen haast wel constant blijven.
  
overhead20181217.txt ยท Last modified: 2018/12/17 23:01 by herman