User Tools

Site Tools


overhead20191216

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
overhead20191216 [2019/12/16 21:12] hermanoverhead20191216 [2022/09/29 21:27] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 8: Line 8:
     * Jasper, ja... maar, in 2020 zou ik willen stoppen met Penningmeester zijn.     * Jasper, ja... maar, in 2020 zou ik willen stoppen met Penningmeester zijn.
   * Geld   * Geld
-    * We willen langzaamaan transparanter zijn met hoe het met geld gaat. +    * We willen langzaamaan transparanter zijn met hoe het met geld gaat, 2020 is daar een goed jaar voor
-    * Financieel gaan we de goeie kant op, staan positief.+    * Financieel gaan we de goeie kant op, draaien geen verlies meer.
     * Rioolwaterschapbelastingen zijn binnen.     * Rioolwaterschapbelastingen zijn binnen.
 +    * Kosten schoonmaak worden door Herman voorgeschoten en afval verrekenen we met Maakplek facturen Herman & Mariette.
   * Deelnemers   * Deelnemers
     * We hebben ingeschat dat we ongeveer **48 deelnemers** hebben voor 2020. Op papier zijn het er meer maar een aantal mensen hebben al aangegeven te stoppen.     * We hebben ingeschat dat we ongeveer **48 deelnemers** hebben voor 2020. Op papier zijn het er meer maar een aantal mensen hebben al aangegeven te stoppen.
   * Administratie    * Administratie 
-    * Kosten schoonmaak worden door Herman voorgeschoten en afval verrekenen we met Maakplek facturen Herman & Mariette.+    * Jaarcijfers 2018 en 2019 bekeken en in het systeem gedoken. Vandaar hierboven 'geen verlies meer'. 
 +    * Plekmakers
   * Toekomst   * Toekomst
-  * Opslagbakken?: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/+    * Hoe na Struisvogelstraat? 
 +      * Kopen? 
 +      * Huren?  
 +      * Aanname: afbouwen en inrichten willen we wel weer. Bouwen niet, dus een verbouwbudget voor de volgende locatie is waarschijnlijk wel belangrijk om te hebben. Moeten we in dat geval bij de transparante administratie rekening mee houden. 
 +  * Opslagbakken? Uit bierfonds: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/
  
overhead20191216.1576527131.txt.gz · Last modified: 2022/09/29 21:26 (external edit)