User Tools

Site Tools


overhead20191216

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
overhead20191216 [2019/12/16 21:13] hermanoverhead20191216 [2022/09/29 21:27] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 15: Line 15:
     * We hebben ingeschat dat we ongeveer **48 deelnemers** hebben voor 2020. Op papier zijn het er meer maar een aantal mensen hebben al aangegeven te stoppen.     * We hebben ingeschat dat we ongeveer **48 deelnemers** hebben voor 2020. Op papier zijn het er meer maar een aantal mensen hebben al aangegeven te stoppen.
   * Administratie    * Administratie 
 +    * Jaarcijfers 2018 en 2019 bekeken en in het systeem gedoken. Vandaar hierboven 'geen verlies meer'
 +    * Plekmakers
   * Toekomst   * Toekomst
-  * Opslagbakken?: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/+    * Hoe na Struisvogelstraat? 
 +      * Kopen? 
 +      * Huren?  
 +      * Aanname: afbouwen en inrichten willen we wel weer. Bouwen niet, dus een verbouwbudget voor de volgende locatie is waarschijnlijk wel belangrijk om te hebben. Moeten we in dat geval bij de transparante administratie rekening mee houden. 
 +  * Opslagbakken? Uit bierfonds: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/
  
overhead20191216.1576527211.txt.gz · Last modified: 2022/09/29 21:26 (external edit)