User Tools

Site Tools


overhead20191216

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
overhead20191216 [2019/12/16 21:58] hermanoverhead20191216 [2022/09/29 21:27] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 16: Line 16:
   * Administratie    * Administratie 
     * Jaarcijfers 2018 en 2019 bekeken en in het systeem gedoken. Vandaar hierboven 'geen verlies meer'.     * Jaarcijfers 2018 en 2019 bekeken en in het systeem gedoken. Vandaar hierboven 'geen verlies meer'.
 +    * Plekmakers
   * Toekomst   * Toekomst
-    *  +    * Hoe na Struisvogelstraat? 
-  * Opslagbakken?: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/+      * Kopen? 
 +      * Huren?  
 +      * Aanname: afbouwen en inrichten willen we wel weer. Bouwen niet, dus een verbouwbudget voor de volgende locatie is waarschijnlijk wel belangrijk om te hebben. Moeten we in dat geval bij de transparante administratie rekening mee houden. 
 +  * Opslagbakken? Uit bierfonds: https://www.kruizinga.nl/stapelbak+kunststof/nestbaar/2780gb/gebruikt/98-2780gb-02/
  
overhead20191216.1576529888.txt.gz · Last modified: 2022/09/29 21:26 (external edit)