User Tools

Site Tools


overhead20191216

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20191216 [2019/12/16 22:06]
herman
overhead20191216 [2019/12/16 22:48] (current)
herman
Line 19: Line 19:
   * Toekomst   * Toekomst
     * Hoe na Struisvogelstraat?​     * Hoe na Struisvogelstraat?​
 +      * Kopen?
 +      * Huren? ​
 +      * Aanname: afbouwen en inrichten willen we wel weer. Bouwen niet, dus een verbouwbudget voor de volgende locatie is waarschijnlijk wel belangrijk om te hebben. Moeten we in dat geval bij de transparante administratie rekening mee houden.
   * Opslagbakken?​ Uit bierfonds: https://​www.kruizinga.nl/​stapelbak+kunststof/​nestbaar/​2780gb/​gebruikt/​98-2780gb-02/​   * Opslagbakken?​ Uit bierfonds: https://​www.kruizinga.nl/​stapelbak+kunststof/​nestbaar/​2780gb/​gebruikt/​98-2780gb-02/​
  
overhead20191216.txt ยท Last modified: 2019/12/16 22:48 by herman