User Tools

Site Tools


overhead20200525

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20200525 [2020/05/25 20:50]
herman
overhead20200525 [2020/05/26 12:34] (current)
herman
Line 18: Line 18:
   * Corona   * Corona
     * Laten we een mailtje doen naar alle deelnemers dat ze awesome zijn en dat het goed gaat.     * Laten we een mailtje doen naar alle deelnemers dat ze awesome zijn en dat het goed gaat.
 +    * We kunnen de inrichting veranderen om meer geschikt te zijn voor de 1,5meter samenleving. Binnenkort eens over nadenken.
   * Penningmeester   * Penningmeester
 +    * Gaan we voor de zomer harder mee aan de slag.
   * Opslagbakken zijn er.   * Opslagbakken zijn er.
 +  * Volgende locatie is handig om op de agenda te houden.
  
 Vorige keer: Vorige keer:
overhead20200525.txt ยท Last modified: 2020/05/26 12:34 by herman