User Tools

Site Tools


overhead20200527

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20200527 [2020/05/27 20:51]
herman
overhead20200527 [2020/05/27 20:52] (current)
herman
Line 4: Line 4:
     * Complimenten aan jezelf, het gaat goed     * Complimenten aan jezelf, het gaat goed
     * Coronainrichting     * Coronainrichting
 +      * Doel: comfortabel met meer mensen aanwezig kunnen zijn dan zonder deze maatregelen.
       * Looprichting?​       * Looprichting?​
       * Groene deur hout opnieuw open met balk aan binnenkant?       * Groene deur hout opnieuw open met balk aan binnenkant?
overhead20200527.txt ยท Last modified: 2020/05/27 20:52 by herman