User Tools

Site Tools


overhead20210902

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20210902 [2021/09/02 22:09]
herman
overhead20210902 [2021/09/02 22:16] (current)
herman
Line 15: Line 15:
     * 21 september met deelnemers een borrel.     * 21 september met deelnemers een borrel.
     * 20 oktober weer een makersborrel!     * 20 oktober weer een makersborrel!
 +      * dan dus ook weer nieuwe deelnemers inschrijven
     * Workshops, volgt Jolien haar voorbeeld!     * Workshops, volgt Jolien haar voorbeeld!
   * Afspraak met Johan van gemeente Groningen over openstaande punten   * Afspraak met Johan van gemeente Groningen over openstaande punten
overhead20210902.txt ยท Last modified: 2021/09/02 22:16 by herman