User Tools

Site Tools


overhead20220324

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20220324 [2022/03/24 21:33]
herman
overhead20220324 [2022/03/24 21:57] (current)
herman
Line 16: Line 16:
   * Korte overdracht vakantie Mathijs   * Korte overdracht vakantie Mathijs
     * Meterkast     * Meterkast
-  * Lange termijn +  * Lange termijn locatie voor Maakplek 
-    * +    * Een stichting oprichten met meerdere mensen die gezamelijk een pand kopen. Maakplek huurt van hen een pand. 
 +    * Hopen dat er iets beschikbaar komt.
overhead20220324.txt · Last modified: 2022/03/24 21:57 by herman