User Tools

Site Tools


overheadopenstaand

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

overheadopenstaand [2021/09/02 22:11] (current)
herman created
Line 1: Line 1:
 +  * Communicatie met elkaar via iets anders dan Whatsapp? 
 +  * Deelnemersoverleg inhoud organiseren. 
 +  * Het makkelijker maken voor deelnemers om 'het goede' te doen. Regels? Richtlijnen? Zoiets.
overheadopenstaand.txt · Last modified: 2021/09/02 22:11 by herman