User Tools

Site Tools


profiler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
profiler [2018/01/29 19:31]
wrusman [Electronica - controller]
profiler [2018/11/13 19:33] (current)
Line 11: Line 11:
   * Bipolaire NEMA 17 stappenmotor ​   * Bipolaire NEMA 17 stappenmotor ​
   * 28 Ncm (2.855 kgcm) holding torque   * 28 Ncm (2.855 kgcm) holding torque
-  * max current 1.2A   / winding+  * max current 1.2A bij 1 spoel in gebruik ipv beide in serie. 
 +  * max current 0.8A bij seriëel aansluiten van beide spoelen.
   * resistance 3.1 Ohm / winding   * resistance 3.1 Ohm / winding
   * inductance 2.9 mH  / winding   * inductance 2.9 mH  / winding
Line 33: Line 34:
  
 De CNC shield en DRV8255 dienen voor gebruik wel ingesteld te worden op de juiste instellingen (1/16e stap) en de DRV8255 moeten op de juiste manier in de shield te worden geplaatst. ​ De CNC shield en DRV8255 dienen voor gebruik wel ingesteld te worden op de juiste instellingen (1/16e stap) en de DRV8255 moeten op de juiste manier in de shield te worden geplaatst. ​
-De maximale stroom door de stappenmotoren moet begrensd worden met de potmeter op de DRV8255, zie [[https://​www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUk|deze youtube film]] voor info+De maximale stroom door de stappenmotoren moet begrensd worden met de potmeter op de DRV8255. ​ 
 +De maximale stroom door de spoel = vref x 2 
 +In ons geval (spoelen in serie)is dit dus 0,8 vref x 2.  vref moet dus 0,4v zijn
  
-Maximale stroom = vref x 2, in dit geval 1,2 = vref x 2. vref is dus 0,6v+Dit is te meten door met de multimeter te meten tussen de nul en de schroevendraaier tip waarmee de potmeter wordt verdraaid.
  
 {{:​profiler:​grbl_pin_layout.png?​400|}} {{:​profiler:​grbl_pin_layout.png?​400|}}
profiler.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)