User Tools

Site Tools


publiek_ip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
publiek_ip [2017/07/18 12:51]
mervin
publiek_ip [2017/07/18 12:55]
mervin
Line 7: Line 7:
     Network ID: 89.188.19.24     Network ID: 89.188.19.24
     Broadcast: 89.188.19.27     Broadcast: 89.188.19.27
 +    Netmask: 255.255.255.252
     IP 1: 89.188.19.25     IP 1: 89.188.19.25
     IP 2: 89.188.19.26     IP 2: 89.188.19.26
  
-Wil je graag een project(service) via het internet bereikbaar hebben geef dit dan aan bij Mervin; hij is het aanspreekpunt voor het netwerk van The Big Building. +Wil je graag een project(service) via het internet bereikbaar hebben geef dit dan even aan bij Mervin; hij is het aanspreekpunt voor het netwerk van The Big Building. 
-Zakelijk gebruik en zware belastingen worden niet toegestaan, vragen bij twijfel.+Zakelijk gebruik en zware belastingen worden niet toegestaan, ​graag even vragen bij twijfel.
  
publiek_ip.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)