User Tools

Site Tools


server

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
server [2020/06/24 09:11]
marijn created
server [2020/06/24 11:34] (current)
marijn
Line 31: Line 31:
   * Type in je adresbalk bovenaan het IP adres [[https://​10.11.10.222:​8006]]   * Type in je adresbalk bovenaan het IP adres [[https://​10.11.10.222:​8006]]
   * Je komt dan op een '​Proxmox VE' site   * Je komt dan op een '​Proxmox VE' site
-  * in het loginschermgeef als gebruiker `root`, wachtwoord `maakplek` +  * in het loginscherm geef de credentials op et voilá
- +
- +
-===== Veelgestelde vragen ===== +
- +
-==== Is het wel slim de wachtwoorden hier publiekelijk neer te zetten? ==== +
- +
-Ja, omdat de server enkel lokaal aan te sturen is.+
  
  
server.txt · Last modified: 2020/06/24 11:34 by marijn