User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
start [2019/01/14 20:50] (current)
herman
Line 2: Line 2:
  
 Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we [[struisvogelstraat| druk aan het verbouwen zijn]] op onze nieuw locatie aan de Struisvogelstraat 15. Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we [[struisvogelstraat| druk aan het verbouwen zijn]] op onze nieuw locatie aan de Struisvogelstraat 15.
- 
-De '​[[minibaasjes]]'​ ([[Minibaasjes naslag info|info voor minibaasjes]]) en hun [[Wensenlijst]]. 
  
 ==== Wat is de Maakplek? ==== ==== Wat is de Maakplek? ====
start.1542133999.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 by 127.0.0.1