User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/01/21 14:33]
wrusman
start [2019/01/21 14:34] (current)
wrusman
Line 8: Line 8:
   * [[Maakplek projecten]]   * [[Maakplek projecten]]
   * [[Maakplek overleg]], verslagen van de overleggen.   * [[Maakplek overleg]], verslagen van de overleggen.
 +
 +====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)====
 +De maakplek zit aan de [[https://​www.openstreetmap.org/​node/​2751501635|Struisvogelstraat 15]].
  
 ==== Openingstijden ==== ==== Openingstijden ====
Line 19: Line 22:
   * Speciale Maakplek evenementen en wie open doet staan in de [[https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=welkom%40maakplek.nl&​ctz=Europe/​Amsterdam|openbare Maakplek agenda]])   * Speciale Maakplek evenementen en wie open doet staan in de [[https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=welkom%40maakplek.nl&​ctz=Europe/​Amsterdam|openbare Maakplek agenda]])
   * Wanneer een deelnemer met sleutel in de maakplek is (te ontdekken via [[https://​twitter.com/​maakplek|Twitter.com/​maakplek]],​ [[http://​blaakmeer.com/​openheatmap/​|heatmap]] )   * Wanneer een deelnemer met sleutel in de maakplek is (te ontdekken via [[https://​twitter.com/​maakplek|Twitter.com/​maakplek]],​ [[http://​blaakmeer.com/​openheatmap/​|heatmap]] )
- 
- 
-====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)==== 
-De maakplek zit aan de [[https://​www.openstreetmap.org/​node/​2751501635|Struisvogelstraat 15]]. 
  
  
start.txt · Last modified: 2019/01/21 14:34 by wrusman