User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/01/21 14:34]
wrusman
start [2019/11/05 19:57] (current)
herman
Line 1: Line 1:
-Plek in Groningen stad voor **maken** en **ontmoeten** mogelijk gemaakt door alle deelnemers ​en sponsoren+Plek in Groningen stad voor **maken** en **ontmoeten** mogelijk gemaakt door alle deelnemers. ​
  
 ==== Wat is de Maakplek? ==== ==== Wat is de Maakplek? ====
  
   * [[Over de Maakplek]]   * [[Over de Maakplek]]
-  * [[Apparatuur]]+  * [[.:​apparatuur:​|Apparatuur]]
   * [[Wensenlijst]]   * [[Wensenlijst]]
   * [[Maakplek projecten]]   * [[Maakplek projecten]]
   * [[Maakplek overleg]], verslagen van de overleggen.   * [[Maakplek overleg]], verslagen van de overleggen.
 +  * [[Naslag|Naslag en praktische info]]
  
 ====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)==== ====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)====
Line 13: Line 14:
  
 ==== Openingstijden ==== ==== Openingstijden ====
-Maakmomenten in de Maakplek +Maakmomenten ​voor deelnemers ​in de Maakplek: 
-  * maandagavond 19:00 - 23:00 +  * dinsdagavond 18:30 - 23:00 
-  * dinsdagavond 18:00 - 23:00 +  * donderdagavond ​19:00 - 23:00
-  * donderdagavond ​18:00 - 23:00+
   * zaterdagmiddag 12:00 - 17:00    * zaterdagmiddag 12:00 - 17:00 
  
Line 54: Line 54:
 Triodos NL10TRIO0198058241 Triodos NL10TRIO0198058241
  
-Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze '​vergaderingen'​). Bij overhead hoort dan ook de [[Financiën]], [[Planning]],​ [[Risico Inventarisatie en Evaluatie]] (die laatste term hebben wij niet verzonnen).+Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze [[maakplek_overleg|overleggen]]). 
start.1548077680.txt.gz · Last modified: 2019/01/21 14:34 by wrusman