User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/01/21 14:34]
wrusman
start [2019/05/22 22:23] (current)
herman [Vriend(in) worden van de maakplek]
Line 54: Line 54:
 Triodos NL10TRIO0198058241 Triodos NL10TRIO0198058241
  
-Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze '​vergaderingen'​). Bij overhead hoort dan ook de [[Financiën]], [[Planning]],​ [[Risico Inventarisatie en Evaluatie]] (die laatste term hebben wij niet verzonnen).+Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze [[maakplek_overleg|overleggen]]). 
start.1548077680.txt.gz · Last modified: 2019/01/21 14:34 by wrusman