User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/05/22 22:23]
herman [Vriend(in) worden van de maakplek]
start [2019/05/22 22:23] (current)
herman [Vriend(in) worden van de maakplek]
Line 54: Line 54:
 Triodos NL10TRIO0198058241 Triodos NL10TRIO0198058241
  
-Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze [[vergaderingen]]). +Veroorzaakt door [[http://​davidbakker.nl|David Bakker]] en [[http://​hermankopinga.nl|Herman Kopinga]], aangevuld met Jasper Buurman. David heeft zijn taken overgedragen aan Mathijs, die samen met Herman en Jasper nu de [[Overhead]] vormt (lees mee met onze [[maakplek_overleg|overleggen]]). 
start.txt ยท Last modified: 2019/05/22 22:23 by herman