User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/09/08 21:03]
marijn
start [2019/11/05 19:57] (current)
herman
Line 1: Line 1:
-Plek in Groningen stad voor **maken** en **ontmoeten** mogelijk gemaakt door alle deelnemers ​en sponsoren+Plek in Groningen stad voor **maken** en **ontmoeten** mogelijk gemaakt door alle deelnemers. ​
  
 ==== Wat is de Maakplek? ==== ==== Wat is de Maakplek? ====
Line 14: Line 14:
  
 ==== Openingstijden ==== ==== Openingstijden ====
-Maakmomenten in de Maakplek +Maakmomenten ​voor deelnemers ​in de Maakplek: 
-  * maandagavond 19:00 - 23:00 +  * dinsdagavond 18:30 - 23:00 
-  * dinsdagavond 18:00 - 23:00 +  * donderdagavond ​19:00 - 23:00
-  * donderdagavond ​18:00 - 23:00+
   * zaterdagmiddag 12:00 - 17:00    * zaterdagmiddag 12:00 - 17:00 
  
start.1567969412.txt.gz · Last modified: 2019/09/08 21:03 by marijn