User Tools

Site Tools


statistiek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
statistiek [2018/01/07 00:14]
herman domotica toegevoegd
statistiek [2018/11/13 19:33] (current)
Line 6: Line 6:
 {{ ::​img_1499.jpg?​250|}} Een SI7021 sensor (I2C, digitaal en gecalibreerd) aan een nodeMCU met Losant firmware (gebaseerd op Arduino library example). Hij hangt nu aan de achterkant van de verticale monitor van de Windows computer en stuurt elke minuut een update.</​del>​ Zit nu in [[domotica]] geintegreerd via [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]] {{ ::​img_1499.jpg?​250|}} Een SI7021 sensor (I2C, digitaal en gecalibreerd) aan een nodeMCU met Losant firmware (gebaseerd op Arduino library example). Hij hangt nu aan de achterkant van de verticale monitor van de Windows computer en stuurt elke minuut een update.</​del>​ Zit nu in [[domotica]] geintegreerd via [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]]
  
-Inmiddels ook een goedkope Aliexpress plant sensor in de plant gestopt met een andere nodeMCU (had natuurlijk in één gekund, maar wat is de lol daarvan :))+<del>Inmiddels ook een goedkope Aliexpress plant sensor in de plant gestopt met een andere nodeMCU (had natuurlijk in één gekund, maar wat is de lol daarvan :))</​del>​Plant en sensor zijn overleden.
  
 Start gemaakt met [[domotica]] in Maakplek. Start gemaakt met [[domotica]] in Maakplek.
statistiek.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)