User Tools

Site Tools


ub-7

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ub-7 [2018/09/10 10:13]
wrusman created
ub-7 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== HBM UB-7 metaalbuiger ======
 +
 +In de ijzerplek staat een metaalbuiger voor metalen strip- en staafmateriaal. ​
 +Om beschadiging aan de buigdelen te voorkomen graag de instructies doornemen.
  
 {{:​ub7-1.jpg?​400|}} {{:​ub7-1.jpg?​400|}}
 {{:​ub7-2.jpg?​400|}} {{:​ub7-2.jpg?​400|}}
ub-7.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)