User Tools

Site Tools


verhuisupdate20180313

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
verhuisupdate20180313 [2018/03/13 19:29]
herman
verhuisupdate20180313 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== wat belangrijkst in de volgende locatie? 1 ding? ====== ====== wat belangrijkst in de volgende locatie? 1 ding? ======
 +  * daglicht
 +  * ventilatie
 +  * goede sfeer
 +  * water aan- en afvoer
 +  * ruime openingstijden
 +  * makkelijk te betalen
 +  * lasersnijder
 +  * dichtbij
 +  * goedkoop parkeren (gratis)
 +  * home away from home
 +  * sfeer
 +  * lekker kunnen koken
 +  * makkelijk vindbaar
 +  * keuken
 +  * temperatuur
 ====== bijpraten over de locatie ====== ====== bijpraten over de locatie ======
 [[knussere maakplek gezocht]] [[knussere maakplek gezocht]]
verhuisupdate20180313.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)