User Tools

Site Tools


verhuizing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
verhuizing [2018/11/20 13:07]
herman [Verhuizing Maakplek 2018]
verhuizing [2018/11/20 13:08] (current)
herman
Line 3: Line 3:
 We zitten aan de Struisvogelstraat 15, huurcontract voor komende 5 jaar, nu maken we daar een Maakplek. We zitten aan de Struisvogelstraat 15, huurcontract voor komende 5 jaar, nu maken we daar een Maakplek.
  
-In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/nm aug 2018). We zoeken dus nog steeds een plek+In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b, daar vertrokken we eind juli.
  
-====== Gelukt! We zijn welkom aan de Struisvogelstraat ======+====== Gelukt! We zijn welkom aan de Struisvogelstraat ​nummer 15 ======
  
  
verhuizing.txt ยท Last modified: 2018/11/20 13:08 by herman