User Tools

Site Tools


water

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
water [2017/06/22 01:02]
herman
water [2018/11/13 19:33] (current)
Line 33: Line 33:
 ===== Pompen afvoer: ===== ===== Pompen afvoer: =====
  
-  * [[https://​www.conrad.nl/​nl/​vuilwater-dompelpomp-14500-lh-8-m-tip-30264-1176272.html|Conrad 14500l/​uur]] €80,- 32mm uitgang zit geen terugslagklep in, en een kraan is handig voor onderhoud.+  * [[https://​www.conrad.nl/​nl/​vuilwater-dompelpomp-14500-lh-8-m-tip-30264-1176272.html|Conrad 14500l/​uur]] €80,- 32mm uitgang zit geen terugslagklep in, en een kraan is handig voor onderhoud. Oei, deze is goeie suggestie maar kan max 35º, niet handig ivm vaatwasser en laboratoriumbad leeggooien.
  
 ===== Reservoir afvoer: ===== ===== Reservoir afvoer: =====
water.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)