User Tools

Site Tools


apc_pdu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
apc_pdu [2020/03/28 15:03]
marijn
apc_pdu [2020/03/28 19:45] (current)
marijn
Line 36: Line 36:
 </​code>​ </​code>​
 {{:​domotica:​apc_cable_RJ12.jpg?​200|}}{{:​domotica:​apc_cable_db9.jpg?​200|}} {{:​domotica:​apc_cable_RJ12.jpg?​200|}}{{:​domotica:​apc_cable_db9.jpg?​200|}}
 +==== Seriële connectie ====
 +Om basisinstellingen te kunnen doen en wachtwoorden te kunnen resetten is het noodzakelijk om te kunnen verbinden met een seriële connectie. ​
 +Op Windows kan dit bijvoorbeeld met Putty. ​
 +
 +De volgende instellingen zijn nodig:
 +  * 9600 bps
 +  * 8 data bits
 +  * no parity
 +  * 1 stop bit
 +  * no flow control
 +
 +===== SNMP =====
 +
 +
 +De PDU is relatief eenvoudig te bedienen via [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Simple_Network_Management_Protocol|SNMP]].
 +
 +Volgende OID's: [[http://​oid-info.com/​get/​1.3.6.1.4.1.318.1.1.12]]
  
apc_pdu.txt · Last modified: 2020/03/28 19:45 by marijn