User Tools

Site Tools


cut40

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cut40 [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
cut40 [2019/09/11 13:37]
wrusman
Line 1: Line 1:
 ====== Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder ​ ====== ​ ====== Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder ​ ====== ​
-In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 40A plasmasnijder,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is daarom ​alleen te gebruiken als je ervaring hebt met plasmasnijden of een cursus hierin hebt gevolgd.+In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 40A plasmasnijder,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is alleen te gebruiken als je ervaring hebt met plasmasnijden of een cursus hierin hebt gevolgd.
  
 Het is een plasmasnijder die geschikt is om staal/​RVS/​koper/​aluminium tot 12mm te snijden. Het is een plasmasnijder die geschikt is om staal/​RVS/​koper/​aluminium tot 12mm te snijden.
Line 7: Line 7:
 {{:​cut40.jpg?​400|}} {{:​cut40.jpg?​400|}}
  
-Controleer voor het lassen ​de snijtoorts op beschadiging en vervuiling en vervang indien nodig de slijtdelen (elektrode).+Controleer voor het snijden ​de snijtoorts op beschadiging en vervuiling en vervang indien nodig de slijtdelen (elektrode).
  
 Zorg er voor dat voor het snijden de compressor op druk is en de slangen goed vast zitten aan het apparaat. ​ Zorg er voor dat voor het snijden de compressor op druk is en de slangen goed vast zitten aan het apparaat. ​
 +Achterop het apparaat zit een vochtafscheider,​ leeg deze voordat je begint.
  
 ====== Lashelm instellen ====== ====== Lashelm instellen ======
cut40.txt ยท Last modified: 2019/09/11 13:37 by wrusman