User Tools

Site Tools


cut40

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cut40 [2019/01/03 12:07]
wrusman [Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder]
cut40 [2019/09/11 13:37] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
 ====== Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder ​ ====== ​ ====== Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder ​ ====== ​
-In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 40A plasmasnijder,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is daarom ​alleen te gebruiken als je ervaring hebt met plasmasnijden of een cursus hierin hebt gevolgd.+In de ijzerplek kan gebruik worden gemaakt van een 40A plasmasnijder,​ deze is in bruikleen gegeven door wrusman en is alleen te gebruiken als je ervaring hebt met plasmasnijden of een cursus hierin hebt gevolgd.
  
 Het is een plasmasnijder die geschikt is om staal/​RVS/​koper/​aluminium tot 12mm te snijden. Het is een plasmasnijder die geschikt is om staal/​RVS/​koper/​aluminium tot 12mm te snijden.
cut40.txt ยท Last modified: 2019/09/11 13:37 by wrusman