User Tools

Site Tools


domotica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domotica [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
domotica [2020/03/28 10:46] (current)
marijn
Line 1: Line 1:
 +====== Struisvogelstraat======
 +
 +Herman en Marijn hebben even nagedacht over hoe we met domotica bezig gaan op de struisvogelstraat.
 +Homeassistant draait al, [[http://​10.11.10.11:​8123|lokaal te benaderen]]
 +
 +Stack van betrouwbare techiek en die vaker uit gaan rollen
 +
 +
 +Betrouwbaar:​
 + - Heeft het 3 maand gedaan
 + - 24 uur zonder stroom(zonder interrupties weer opstarten)
 + - Batterijwaarschuwing
 + - Domme override
 + - Overlap met ervaring van Domotica enthousiasten(zelfde hardware, zelfde software versies)
 +
 +Wat willen we?
 +
 +- **Automatisch uitgaande verlichting bij geen activiteit, eventueel handmatig aandoen**
 +
 +In de volgende ruimtes:
 +  * Hoofdruimte
 +  * Onder vide
 +  * Keuken
 +  * Meterkast(PIR)
 +  * Toilet
 +  * Toilet(achter)(PIR,​ doet het al)
 +  * Electronicavide
 +  * Textiel
 +  * Hout
 +  * Metaal
 +  * Lift(PIR)
 +  * Marijn'​s happy space aka smalle ruimte naast de lift(PIR)
 +  * Gang
 +  * Spuitcabine
 +  * Laser
 +  * Spuitkabine
 +  * Ruimte 14(PIR)
 +
 +Deels kan met (domme)PIR sensor.
 +
 +//Beginnen in de Laserruimte//​
 +
 +Voor kritische apparatuur is er een optie om dat automatisch te schakelen en te monitoren met een van de drie [[apc_pdu|APC PDU 7921]]
 +
 +====== Vroeger======
 Was een hele toer om begin te maken maar gelukt: Was een hele toer om begin te maken maar gelukt:
  
domotica.1542133997.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 by 127.0.0.1