User Tools

Site Tools


domotica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domotica [2018/01/07 00:20]
herman
domotica [2018/11/13 19:33] (current)
Line 2: Line 2:
  
 [[https://​www.itead.cc/​sonoff-wifi-wireless-switch.html|Sonoff]] schakelaars aan [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]] (dank Jelle!) gekoppeld. Aan/uit gaat via een [[http://​www.wemos.cc|Wemos]] met button shield. Op allen draait [[https://​github.com/​arendst/​Sonoff-Tasmota|Tasmota]]. [[https://​www.itead.cc/​sonoff-wifi-wireless-switch.html|Sonoff]] schakelaars aan [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]] (dank Jelle!) gekoppeld. Aan/uit gaat via een [[http://​www.wemos.cc|Wemos]] met button shield. Op allen draait [[https://​github.com/​arendst/​Sonoff-Tasmota|Tasmota]].
 +
 +Handig om te weten over Tasmota: standaard wacht ie even na het indrukken van de knop, dan controleert ie of je dubbel klikt. Kun je uitzetten met "​SetOption13 1" op de console.
  
 Configuratie van dat laatste was niet eenvoudig maar deze config in automations.yaml werkt: Configuratie van dat laatste was niet eenvoudig maar deze config in automations.yaml werkt:
domotica.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)