User Tools

Site Tools


domotica

Was een hele toer om begin te maken maar gelukt:

Sonoff schakelaars aan Home Assistant (dank Jelle!) gekoppeld. Aan/uit gaat via een Wemos met button shield. Op allen draait Tasmota.

Handig om te weten over Tasmota: standaard wacht ie even na het indrukken van de knop, dan controleert ie of je dubbel klikt. Kun je uitzetten met “SetOption13 1” op de console.

Configuratie van dat laatste was niet eenvoudig maar deze config in automations.yaml werkt:

alias: Turn on the lights
trigger:
  platform: state
  entity_id: binary_sensor.switch_1
action:
  service: light.toggle

Zo is de schakelaar in configuration.yaml geconfigureerd:

# Switch
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    name: "Switch 1"
    state_topic: "stat/switch1/POWER"
    command_topic: "cmnd/switch1/POWER"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
domotica.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)