User Tools

Site Tools


maakplek_overleg

Hier staan de verslagen van de overleggen die we hebben. (noem het notulen als je formeel wil) Elke eerste dinsdag van de maand is er 'samen eten, samen overleggen'. Hierin bespreken we aan de hand van een standaard agenda de komende maand. Overhead overleg zijn de overleggen van het bestuur, regelmatig met voorzitter en secretaris, af en toe ook met penningmeester. Deelnemersoverleg is volgens de statuten een halfjaarlijks overleg, liefst doen we die in de vorm van een deelnemersdag. Hierin kijken we verder vooruit en terug.

organisatievorm

maakplek_overleg.txt · Last modified: 2024/05/13 22:18 by herman